Warburg Institute Iconographic Database Warburg Institute home pageWarburg Institute Library
← back to main page
GODS & MYTHS
Potnia Theron
→ Miscellaneous
Sumerian
circa 2500 BC
Persian
circa 1500 BC -500 BC
Syrian
13th century BC
Ancient Greek
circa 750 BC -circa 480 BC
Boeotian
late 8th century BC-1st quarter 7th century BC
Boeotian
late 8th century BC-1st quarter 7th century BC
Boeotian
late 8th century BC-1st quarter 7th century BC
Etruscan
7th century BC-2nd century BC
Etruscan
7th century BC-2nd century BC
Ancient Greek
7th century BC-6th century BC
Ancient Greek
7th century BC
Ancient Greek
7th century BC-6th century BC
Ancient Greek
mid 7th century BC-circa 480 BC
East Dorian
circa 600 BC
East Dorian
circa 600 BC
Ancient Greek (inv. 4209)
1st half 6th century BC
Ancient Greek
circa 540 BC -circa 530 BC
Ancient Greek
early 5th century BC
Italo-Greek
circa 300 BC
Ancient Roman
3rd century-4th century
Austrian
12th century
French
12th century
Von Sandrart
1675
French
19th century
Anonymous
early 20th century
Anonymous
early 20th century
Anonymous
early 20th century
Anonymous
early 20th century
Anonymous
early 20th century
Anonymous
early 20th century